Σε μεταλλικό σώμα με αναλογική έξοδο

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ