Με αναλογική έξοδο (0-10 V , 0-20 mA , 4-20 mA)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ