Κυλινδρικό σώμα ( μεταλλικά )

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ