Σε μεταλλικό σώμα με ψηφιακή έξοδο

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ