Στοιχεία χειρισμού σε αλουμινένιο περίβλημα (επίτοιχα Μπουτόν, διακόπτες, ενδεικτικά)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ