Κυλινδρικό σώμα (πλαστικά) με έξοδο ρελέ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ