SB2WEB, BACnet, Smart Building
Έξυπνο κτήριο. Περιγραφή και ανάλυση λειτουργιών

Aυτοματισμός, ή έξυπνα σκεπτόμενο σύστημα ελέγχου κτηρίων;
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Έξυπνο κτήριο. Περιγραφή και ανάλυση λειτουργιών

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Το σύστημα Smart Building της Carlo Gavazzi παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε εγκαταστάσεις μεγάλων κτηρίων (νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα κ.α.) σε ότι αφορά τον αυτοματισμό, τον έλεγχο, την επιτήρηση και τις μετρήσεις. Σε αντίθεση με τις λύσεις που βασίζονται στην επικοινωνία μέσω  RS485, το Smart Building  Dupline® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελεύθερη τοπολογία συνδέσεων και οι 2 αγωγοί του παρ΄όλο που δεν απαιτείται να είναι συνεστραμμένοι, μπορούν να βρίσκονται δίπλα σε καλώδια φορτίου χωρίς προβλήματα και παρεμβολές. Πολλές από τις συσκευές δικτύου τροφοδοτούνται από το ίδιο το δίκτυο, απλοποιώντας έτσι την εγκατάσταση μια που δεν θα υπάρχει η ανάγκη για πρόσθετα τροφοδοτικά. Επίσης η πύλη SBWEB BACnet μπορεί να συνδεθεί με μετρητές ενέργειας, οπότε όλα τα σημεία των δεδομένων τους καθώς και άλλα δεδομένα του δικτύου μετατρέπονται σε αντικείμενα BACnet, έτοιμα να ενσωματωθούν στο σύστημα αυτοματισμού του κτιρίου.

  BACnet, DALI και Dupline®
  Αυτά τα τρία ενσωματωμένα συστήματα στον ελεγκτή SB2WEB, μπορούν να επιληφθούν οποιαδήποτε δικτυακή απαίτηση των συστημάτων HVAC και ελέγχου φωτισμού

  Ολοκληρωμένα Συστήματα Κλιματισμού και ελέγχου φωτισμού
  • Οι τροφοδοτούμενοι μέσω του δικτύου αισθητήρες και ενεργοποιητές των HVAC και του φωτισμού, συνδέονται στο ίδιο δίκτυο Dupline® εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για δύο χωριστά δίκτυα και επιτρέποντας την μεταξύ τους ανταλλαγή δεδομένων
  • Ο SB2WEB είναι ένας ολοκληρωμένος και πλήρως επεκτάσιμος ελεγκτής φωτισμού με δυνατότητα κεντρικού DALI και μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με ένα σύστημα ελέγχου DDC
  • Για τον τομέα HVAC, ο SB2WEB παρέχει μια ευέλικτη και αποτελεσματική σύνδεση με το δίκτυο εισόδων/εξόδων μέσω του δικτύου 2 καλωδίων Dupline®

  Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με οποιοδήποτε σύστημα DDC
  • Ο διακομιστής BACnet / IP του SB2WEB παρέχει άμεση και απρόσκοπτη διασύνδεση με τη βιομηχανική αποδοχή λύσεων και DDC συστημάτων διαχείρισης κτιρίων

  Απλοποιημένη καλωδίωση σε επίπεδο τομέα
  • Το δίκτυο 2 καλωδίων Dupline® έχει πολύ χαμηλότερη δαπάνη εγκατάστασης αλλά και κόστους καλωδίωσης έναντι της παραδοσιακής εγκατάστασης
  • Η σημαντική μείωση του κόστους εγκατάστασης επιτυγχάνεται χωρίς την αύξηση του κόστους υλικών, λόγω της μειωμένης ανάγκης για DDC I / O και πρότυπος αισθητήρες
  • Το δίκτυο Dupline® είναι μια ισχυρή και δοκιμασμένη τεχνολογία με πάνω από 150.000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων: αυτοματισμούς κτιρίων, ορυχείων, γεωτρήσεις πετρελαίου, σιδηρόδρομους, και πολλά περισσότερα ...

  Λιγότεροι  υποπίνακες και ελεγκτές DDC
  • Οι αποστάσεις από τους υποπίνακες προς τις συσκευές αυξάνονται σημαντικά με τη χρήση της τεχνολογίας δικτύου 2 αγωγών Dupline®
  • Ο αριθμός εισόδων/εξόδων του ελεγκτή DDC ελεγκτή είναι σημαντικά αυξημένος

  Ευέλικτη και επεκτάσιμη εγκατάσταση με σπονδυλωτές μονάδες
  • Το σύστημα μπορεί εύκολα να επεκταθεί με την απλή επέκταση του αγωγού του δικτύου Dupline® και την προσθήκη των επιθυμητών μονάδων
  • Η ευελιξία του συστήματος, η συμβατότητα και η επεκτασιμότητα του, προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις για το σύστημα
  • Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν

  Ολοκληρωμένος έλεγχος HVAC και φωτισμού με SB2WEB
  Ο ελεγκτής SB2WEB BACnet είναι ο εγκέφαλος και η κεντρική μονάδα του συστήματος. Διασυνδέεται με DDC και το BMS μέσω BACnet / IP, και μπορεί να διαχειριστεί μέχρι και 7 γεννήτριες καναλιών Dupline®. Το δίκτυο Dupline® μαζί με τους αισθητήρες, ενεργοποιητές και όλα τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τα HVAC και τον φωτισμό μπορούν να συνδεθούν με εντελώς ελεύθερη τοπολογία στο δίκτυο το οποίο αποτελείται από 2 αγωγούς (μη θωρακισμένους) και χωρίς την ανάγκη τερματισμού στο άκρο της γραμμής. Το δε μήκος του καλωδίου μπορεί να καλύψει αρκετές εκατοντάδες μέτρα, ανάλογα με το φορτίο των συσκευών bus-powered και την διατομή τους. Το DALI MASTER αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του Dupline® προς τους ενεργοποιητές φωτισμού DALI.

  Πλήρως επεκτάσιμος ελέγχος φωτισμού
  Το πιστοποιημένο BTL σύστημα ελέγχου φωτισμού SB2WEB βασίζεται στον συνδυασμό των Dupline®, DALI και BACnet / IP. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί αυτά τα συγκεκριμένα συστήματα δικτύων σε συνδυασμό μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθεί μια βελτιστοποιημένη και ολοκληρωμένη λύση, εύκολη στις ρυθμίσεις.

  Το δίκτυο Dupline® χρησιμοποιείται με τους αισθητήρες PIR / LUX και τους διακόπτες φωτισμού που είναι συνήθως αναγκαίοι για τον έλεγχο του φωτισμού. Η κεντρική μονάδα DALI αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του Dupline® προς τους ενεργοποιητές φωτισμού DALI, ενώ και άλλα φορτία φωτισμού μπορούν να ελεγχθούν άμεσα μέσω του Dupline® (ρελέ ή ροοστάτες).

  Ο προγραμματισμός του όλου συστήματος, η ομαδοποίηση και η ρύθμιση των λειτουργιών πραγματοποιείται σε ένα ενιαίο λογισμικό διαμόρφωσης μέσω ΗΥ και ενσωματώνει τα σημεία δεδομένων των Dupline®, DALI και BACnet / IP. Αυτό απλοποιεί σημαντικά τις ρυθμίσεις γιατί δεν υπάρχει ανάγκη να ρυθμίσετε τις επενέργειες μεταξύ των δικτύων μια που συμβαίνει αυτόματα.

  Το σύστημα είναι πλήρως επεκτάσιμο, επειδή κάθε δίκτυο Dupline® μπορεί να έχει έως και 7 DALI MASTER, και κάθε SB2WEB μπορεί να διαχειριστεί μέχρι και 7 δίκτυα Dupline®, καθώς και πολλαπλά SB2WEB μπορούν να συνδεθούν μέσω ACnet / IP.

  Ελεγκτής SB2WEB – BACnet
  Η μονάδα SB2WEB είναι ο ελεγκτής της Carlo Gavazzi για τα Έξυπνα Κτίρια. Βασίζεται σε Linux και είναι εξοπλισμένος με ένα Etherport για BACnet / IP και επικοινωνία Modbus / TCP. Διαθέτει δύο θύρες RS485 για συλλογή δεδομένων από μετρητές ενέργειας Carlo Gavazzi και διάφορες συσκευές Modbus άλλων οίκων, και μετατρέπει όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρικές παραμέτρους σε αντικείμενα BACnet / IP. Μέσω του πλευρικού συνδέσμου δικτύων μπορεί να συνδεθεί σε μέχρι 7 μονάδες οδηγών  Dupline® όπου η κάθε μία μπορεί να διαχειριστεί περισσότερα από 400 σημεία δεδομένων. Με τον ίδιο τρόπο σύνδεσης (πλευρικός σύνδεσμος δικτύου) συνδέονται και οι μονάδες εξόδου/εισόδου ράγας.

  Ο ελεγκτής SB2WEB παρέχει λειτουργίες για τον έλεγχο του φωτισμού, περσίδων παραθύρων, θερμοκρασίας, λογικής,  προγραμματισμού, αλληλουχίας, συναγερμών και καταγραφή δεδομένων.

  Οι λειτουργίες μπορούν να ελέγχονται, να παρακολουθούνται και μεταβληθούν διάφοροι παράμετροι μέσω BACnet π.χ. η επιθυμητή τιμή lux για σταθερή λειτουργία φωτισμού.

  Περιβαλλοντικοί αισθητήρες Dupline®
  Οι τροφοδοτούμενοι μέσω του δικτύου αισθητήρες CO2, θερμοκρασίας και υγρασίας, της Carlo Gavazzi παρέχουν σημαντικό πλεονέκτημα καλωδίωσης στα συστήματα ελέγχου HVAC, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που οι αισθητήρες είναι κατανεμημένοι σε διάσπαρτα σημεία του κτιρίου.

  Όλοι οι αισθητήρες συνδέονται παράλληλα και δεν απαιτείται καμία τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι οι μετρούμενες τιμές μεταφέρονται από τον ελεγκτή SB2WEB στον ελεγκτή DDC μέσω BACnet / IP, δεν υπάρχει ανάγκη για ακριβές αναλογικές εισόδους στην πλευρά DDC.
  Εάν χρειαστούν αργότερα πρόσθετοι αισθητήρες, απλά συνδέονται και αυτοί παράλληλα με το ήδη υπάρχον καλώδιο δικτύου. Οι μετρούμενες τιμές μπορούν να εμφανίζονται στην προαιρετική οθόνη LCD (οπισθίου φωτισμού).